Pacjencie czytaj ulotkę

Pacjencie czytaj ulotkę!

 

Ile razy zdarzyło Ci się przyjmować lek bez zapoznania się z ulotką dla pacjenta? Wprawdzie bywają one długie 
i skomplikowane i niekiedy można mieć problem z dotarciem do najistotniejszych dla nas informacji. Należy jednak pamiętać, że to właśnie z ulotki dowiemy się najważniejszych rzeczy na temat dawkowania czy sposobów przechowywania leku, dlatego, dla własnego bezpieczeństwa, lepiej jej nie ignorować.

                             Wiedza dla pacjenta

Rozpoczynając przyjmowanie leku, należy przeczytać uważnie całą ulotkę. Co więcej, nie należy jej wyrzucać, na wypadek gdyby trzeba było ponownie do niej zajrzeć. Ważne, by szczególnie sprawdzać takie informacje jak: wskazania do stosowania, sposób przyjmowania i przechowywania, dawkowanie, wpływ leku na prowadzenie pojazdów i maszyn, a także datę ważności.

Pamiętajmy jednak, że ulotka wskazuje jedynie zalecaną dawkę i sposób zażywania leku. Ostateczne słowo w tej kwestii należy do lekarza. Zazwyczaj dobiera on indywidualną dawkę i sposób przyjmowania, dlatego nie należy wprowadzać zmian na własną rękę. Inną sytuacją jest przyjmowanie leków bez recepty, które zwykle nie są konsultowane z lekarzem. Tu należy bezwzględnie trzymać się wytycznych zawartych w ulotce.

Dodatkowe informacje

Oprócz najważniejszych kwestii, ulotka zawiera także takie informacje jak: czym jest dany lek, jakie substancje zawiera i w jakim celu się go stosuje. Przeczytamy w niej również o przeciwwskazaniach, stosowaniu leku podczas ciąży i karmienia piersią, podawaniu dzieciom, skutkach zażycia większej dawki niż zalecana oraz postępowaniu 
w przypadku pominięcia dawki.

Należy pamiętać, że wszystkie leki przynoszą jakieś skutki uboczne i mogą wchodzić w interakcje 
z innymi środkami. Zdarza się jednak, że „przerażeni” pacjenci analizują dokładnie ulotkę pod kątem działań niepożądanych. Zwykle wypisane są tam wszystkie możliwe skutki uboczne, nawet te niezwykle rzadkie, jednostkowe i wynikające np. z błędnego przyjmowania leku. Nie należy dlatego przesadzać i odnosić do siebie wszystkich wypisanych w ulotce skutków ubocznych. Z drugiej jednak strony, nie powinno się ich bagatelizować i zawsze 
w przypadku podejrzenia wystąpienia objawów niepożądanych, czy też posiadania schorzeń lub przeciwskazań do przyjmowania danego leku, należy koniecznie skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Każdy z nas w indywidualny sposób powinien szukać informacji w ulotce. Jeśli planujemy podróż, sprawdźmy, czy lek nie wpływa na koncentrację czy senność. Jeśli mamy nadciśnienie tętnicze, sprawdźmy, czy lek nie zmienia ciśnienia krwi itp.

Jeśli informacje w ulotce są z jakiegoś powodu dla nas niejasne, należy poprosić o pomoc lekarza lub farmaceutę. Jako pacjenci, nie musimy pamiętać, który składnik odpowiada za działanie leku, ale mamy prawo prawidłowo
 i bezpiecznie go stosować, w czym powinna pomagać właśnie ulotka.