Misja i wizja

NASZA MISJA

Pomaganie ludziom, by byli zdrowi i zadowoleni z życia poprzez dostarczanie im wyrobów farmaceutycznych i innych produktów z zakresu ochrony zdrowia oraz profesjonalnego doradztwa w tym zakresie.

NASZE WARTOŚCI

  • Profesjonalizm
  • Praca w zespole
  • Dążenie bezpośrednio do celu
  • Szacunek dla innych
  • Pasja zwycięstwa